• سینک ایلیا استیل زیر صفحه ای مدل ۶۰۱۴

  05

  سینک ایلیا استیل زیر صفحه ای مدل 6014

  • ابعاد: 51 × 72 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: Flush-mount
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: یک میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: تک لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: جا مایع, عایق صدا
  • متعلقات سینک: پیش بند, تخته ساطور چوبی, توری فلزی, رول خشک کن, سیفون, صافی کشویی
  • زاویه لگن: R0
 • سینک ایلیا استیل زیر صفحه ای مدل ۶۰۱۵

  05

  سینک ایلیا استیل زیر صفحه ای مدل 6015

  • ابعاد: 51 × 100 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: Flush-mount
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: یک میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: تک لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: جا مایع, عایق صدا
  • متعلقات سینک: پیش بند, تخته ساطور چوبی, توری فلزی, رول خشک کن, سیفون, صافی کشویی
  • زاویه لگن: R0
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۱۰۴۴ راست

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 1044 راست

  • ابعاد: 60 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: روکار
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: عایق صدا
  • متعلقات سینک: تخته برش, سبد, سیفون
  • سمت لگن: چپ, راست
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۱۰۶۰ راست

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 1060 راست

  • ابعاد: 60 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: روکار
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: عایق صدا
  • متعلقات سینک: تخته برش, سبد, سیفون
  • سمت لگن: چپ, راست
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۱۰۶۸ راست

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 1068 راست

  • ابعاد: 60 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: روکار
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: 0.7 میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: عایق صدا
  • متعلقات سینک: تخته برش, سبد, سیفون
  • سمت لگن: چپ, راست
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۲۰۷۱ راست

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 2071 راست

  • ابعاد: 53 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: توکار
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • عمق سینی: 3.8 سانتی متر
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: بست با کیفیت, عایق صدا, نوار آبندی PU
  • متعلقات سینک: تخته برش, سبد, سیفون
  • سمت لگن: چپ, راست
  • زاویه لگن: R25
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۲۰۷۲ راست

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 2072 راست

  • ابعاد: 53 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: توکار
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: یک میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • عمق سینی: 3.8 سانتی متر
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: بست با کیفیت, عایق صدا, نوار آبندی PU
  • متعلقات سینک: تخته برش, سبد, سیفون
  • سمت لگن: چپ, راست
  • زاویه لگن: R25
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۶۰۳۰ چپ جامایع

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 6030

  • ابعاد: 50 × 120 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: Flush-mount
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: یک میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: دو لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: جا مایع, عایق صدا
  • متعلقات سینک: پیش بند, تخته ساطور چوبی, توری فلزی, رول خشک کن, سیفون, صافی کشویی
  • زاویه لگن: R0
 • سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل ۶۰۳۱ راست جامایع

  05

  سینک ظرفشویی ایلیااستیل مدل 6031 راست جامایع

  • ابعاد: 50 × 100 سانتیمتر
  • برند: ایلیااستیل
  • نحوه نصب سینک: Flush-mount
  • عمق لگن: 20 سانتیمتر
  • ضخامت ورق: یک میلیمتر
  • جنس ورق: استنلس استیل 10-18
  • تعداد لگن سینک: تک لگن
  • ویژگی های سینک ظرفشویی: جا مایع, عایق صدا
  • متعلقات سینک: پیش بند, تخته ساطور چوبی, توری فلزی, رول خشک کن, سیفون, صافی کشویی
  • زاویه لگن: R0

Main Menu